Pasakoje

Rankdarbiai » Dekoruoti buteliai

Pasakoje

Iš flamandiško kilimo, blunkančio oro šilkinio, Ar iš pasakos, kur sakalai ir alchemikai miega, Jis iššoka, akim kaip žibuoklėm nušviesdamas pevą, Ir nubėga per skambantį mišką gražus vienaragis. Sakalai, nusigandę, pro virpantį medį pakyla, Ir alchemikai braižo ant stiklo ugningą figūrą, O heraldiški liūtai nuo skydo nušoka į žemę, Ir jų aukso karūnos po pasakos orą pabyra. Vienaragis įeina į juodą, užnuodytą upę, Ir vanduo, tartum stiklas, giedrėja ir plaukdamas gieda, O ištroškę žirgai ir lakštingalos vandenį geria, Ir su naščiais nuo kalno atbėga prie upės merginos. Vienaragis, sužvengęs, nuo kailio vaivorykštę krato, Ir merginos rieškučiom žaibuojančius deimantus beria, O jis grįžta per mišką į niekad nebuvusį laiką, Kur kiti vienaragiai po liūdinčiu ąžuolu ganos. (H.Radauskas) dekoruotas butelaitis dekupažo ir mišrios technikos būdu